PRIVACYVERKLARING

Juristenkantoor Munerva, gevestigd aan de IJsselburcht 3 te Arnhem, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Wij vinden uw privacy erg belangrijk en zorgen ervoor dat de persoonsgegevens die u met ons deelt zorgvuldig worden behandeld. In deze privacyverklaring lichten we graag toe hoe we dat doen. Heeft u hier vragen over, dan helpen we u graag! U kunt ons bereiken via figen@munerva.nl.

Persoonsgegevens die Juristenkantoor Munerva verwerkt
We verwerken uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze juridische diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij mogelijk verwerken, afhankelijk van het product of dienst die u afneemt:

 • Voor- en achternaam
 • Titel
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Postcode
 • BSN-nummer
 • Woonplaats
 • Bedrijfsnaam
 • Functietitel
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Browser-fingerprint
 • Uw bankrekeningnummer
 • Overige persoonsgegevens/informatie die u actief verstrekt door bijvoorbeeld een profiel op de website van Juristenkantoor Munerva aan te maken en persoonsgegevens/informatie die noodzakelijk is met het oog op haar dienstverlening.

 Met welk doel verwerkt Juristenkantoor Munerva persoonsgegevens
We verwerken persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om uw inschrijving en/of betaling af te handelen nadat u een product of dienst hebt afgenomen.
 • Om u te bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienst uit te kunnen voeren die u hebt afgenomen.
 • Om goederen en diensten te leveren die u hebt afgenomen.
 • Om u te informeren over (wijzigingen van) onze diensten en producten die u eerder hebt afgenomen. Hiervoor kunt u zich altijd afmelden via een link in de mail.
 • Om de nieuwsbrieven en mailingen te verzenden waarvoor u zich hebt aangemeld.
 • Om een account voor u aan te maken nadat u uzelf hebt geregistreerd.
 • Om op basis van uw surfgedrag ons aanbod van producten en diensten op uw voorkeuren af te stemmen. Dit doen we alleen met uw toestemming.

Hoe wordt datalekken voorkomen?
Juristenkantoor Munerva werkt zowel met fysieke als digitale dossiers. Deze fysieke dossiers bevinden zich in een afgesloten ruimte zolang het dossier nog in behandeling is. Enkel de jurist(en) van Juristenkantoor Munerva heeft toegang tot deze dossiers. De persoonsgegevens van clienten zijn opgeslagen op de computers en harde schijven waarbij uitsluitend toegang kan worden verleend met een toegangscode die enkel de jurist(en) van Juristenkantoor Munerva bekend is. Via een beschermd emailaccount van AdvocaatCentraal via Outlook vindt communicatie per e-mail plaats. Indien documenten die per e-mail worden verzonden persoonsgegevens bevatten, worden deze met een wachtwoord beveiligd.

We nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging(en) tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neemt u dan contact op via figen@munerva.nl.

We hebben de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen. Servers en apparaten zijn uitgerust met actuele beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.

 • We versturen uw gegevens alleen via beveiligde internetverbinding (TLS, voorheen SSL). Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje.
 • Toegang tot persoonsgegevens is beveiligd met 2-factor authentication.
 • Toegang tot persoonsgegevens vanaf mobiele apparaten is ingeperkt en wordt actief gemonitord.
 • Alle medewerkers van Juristenkantoor Munerva die toegang hebben tot persoonsgegevens zijn getraind in het zorgvuldig omgaan met uw gegevens.
 • DKIM en SPF zijn internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat u uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoeld zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.

Hoe lang Juristenkantoor Munerva persoonsgegevens bewaart
Persoonsgegevens mogen niet langer bewaard worden dan noodzakelijk is. De bewaartermijn is afhankelijk van het doel waarvoor we gegevens hebben gekregen of verzameld en van eventuele wettelijke plichten om gegevens te bewaren. Heeft u hier vragen over, dan kunt u contact opnemen met figen@munerva.nl.

Delen van persoonsgegevens door Juristenkantoor Munerva met derden
We delen uw persoonsgegevens met businesspartners en derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Ook in enkele gevallen verstrekken wij uw persoonsgegevens aan derden, maar dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming hiervoor.

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om eenzelfde niveau van beveiliging te garanderen en de vertrouwelijkheid van uw gegevens te bewaken. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Juristenkantoor Munerva en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u of een andere door u genoemde organisatie te sturen.

Uw kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar figen@munerva.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maakt u in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek. We willen u erop wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die Juristenkantoor Munerva gebruikt
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. We gebruiken 3 soorten cookies.

Ten eerste de noodzakelijke cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Daarnaast zijn er statistiek-cookies, die geanonimiseerd gegevens verzamelen over het gebruik van onze website en ons helpen de site te optimaliseren. Voorkeur-cookies helpen uw voorkeursinstellingen (zoals voorkeurstaal) te onthouden. Tot slot plaatsen we marketing-cookies, die uw surfgedrag bijhouden. Ook cookies uit embedded content afkomstig van social media sites als bijvoorbeeld YouTube, Facebook, LinkedIn en Pinterest vallen onder deze laatste categorie.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geinformeerd over deze cookies en hebben we uw toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kunt zich ook afmelden voor cookies van alle websites door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat (Chrome, Internet Explorer, Firefox en Safari). Daarnaast kunt u alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Als u deze cookies in uw browser uitzet, kunt u niet meer van alle functionaliteiten van Juristenkantoor Munerva gebruik maken en embedden content kan niet meer getoond worden. Het kan daardoor gebeuren dat de beleving van de site tegenvalt.

Contact
Indien u vragen of opmerkingen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, of indien u gebruik wenst te maken van de rechten zoals verwoord in deze privacyverklaring, neemt u dan contact op met Juristenkantoor Munerva via:

Juristenkantoor Munerva
o.v.v. Privacy
Postbus 5486
6802 EL Arnhem
figen@munerva.nl

Arnhem, september 2018

 

Teruggebeld worden?

JURISTENKANTOOR MUNERVA

Kantooradres:
IJsselburcht 3
6825 BS Arnhem

Postadres:
Postbus 5486
6802 EL Arnhem