Werkgevers

Als werkgever is het van belang de juiste stappen te zetten bij conflictsituaties met uw werknemer. Stel dat u vindt dat uw werknemer niet goed functioneert, dan is het zaak eerst samen met uw werknemer te kijken hoe hij of zij wel goed zou kunnen functioneren (verbetertraject). Daarbij dient de opbouw van een dossier van uw werknemer niet uit het oog te worden verloren. Daarin zult u immers vast dienen te leggen hoe het een en ander verloopt. Mocht een verbetertraject niet tot het gewenste resultaat leiden, dan kunt u de kantonrechter in ieder geval laten zien wat u allemaal hebt gedaan om uw werknemer beter te laten functioneren mocht het tot een rechtszaak komen.

Ontslag op staande voet

Heeft u een werknemer op staande voet ontslagen? Dat betekent dat de werknemer per direct zijn baan en inkomen is kwijtgeraakt. Indien het ontslag op staande voet terecht is gegeven zal de werknemer geen recht hebben op een WW-uitkering. Een ontslag op staande voet heeft aldus ernstige gevolgen voor de werknemer. Daarom dient een gegeven ontslag op staande voet aan een aantal strikte voorwaarden te voldoen, te weten:

– Er dient sprake te zijn van een dringende reden
– Het ontslag op staande voet dient onverwijld te worden gegeven aan de werknemer
– De dringende reden dient aan de werknemer onverwijld te worden meegedeeld

Voldoet het ontslag op staande voet niet aan alle voorwaarden? Dan is het ontslag vernietigbaar en zal de werknemer het gegeven ontslag met succes kunnen aanvechten bij de kantonrechter.

Zoals u uit bovenstaande kunt afleiden, is het van belang om dingen die gesteld worden te kunnen bewijzen. Ik ben u graag van dienst bij het uitzoeken van bewijsmaterialen om hetgeen u stelt aan te kunnen tonen. Veelal hoeft er geen rechter aan te pas te komen maar indien dit wel het geval zal zijn, staat u in ieder geval een stuk sterker. Wie stelt, bewijst!

Regel arbeidskwesties op tijd! Daardoor zullen veel problemen voorkomen worden.

Juristenkantoor Munerva biedt een abonnement voor werkgevers aan waarmee u altijd uw eigen jurist heeft die voor u klaarstaat.

Teruggebeld worden?

Teruggebeld worden?

JURISTENKANTOOR MUNERVA

Kantooradres:
IJsselburcht 3
6825 BS Arnhem

Postadres:
Postbus 5486
6802 EL Arnhem