Werknemers

Het komt regelmatig voor dat er een conflict is of dreigt te ontstaan met uw werkgever. In dat geval is het van belang om niet impulsief te handelen en de juiste adviezen in te winnen. 

Vaststellingsovereenkomst?

Het kan zijn dat u een vaststellingsovereenkomst van uw werkgever heeft ontvangen waarbij het van belang is de inhoud ervan goed te laten beoordelen. In een vaststellingsovereenkomst worden immers de voorwaarden vastgelegd waaronder de arbeidsovereenkomst zal komen te eindigen. Daarbij is het van belang dat uw WW-rechten gewaarborgd zijn zodat u bij de aanvraag van een WW-uitkering niet voor verrassingen komt te staan. 

Mocht u reeds een vaststellingsovereenkomst met uw werkgever hebben gesloten, dan is het van belang om te weten dat u de vaststellingsovereenkomst binnen 14 dagen zonder opgaaf van redenen kunt ontbinden. 

Loonvordering?

Betaalt uw werkgever uw loon niet aan u uit? Dan is het zaak hiertegen actie te ondernemen indien u meent aanspraak te kunnen maken op uitbetaling van uw loon. In beginsel verjaart een vordering tot achterstallig loon pas na 5 jaar en kunt u er dus vaak op tijd bij zijn om een loonvordering jegens uw werkgever op te starten. Uiteraard zal altijd eerst gekeken worden of het geschil onderling kan worden opgelost en dus zonder tussenkomst van de kantonrechter. 

Andere Zaken?

Er zijn nog tal van andere zaken waar u als werknemer mee te maken kunt krijgen. Te denken valt bijvoorbeeld aan:

– Verstoorde arbeidsrelatie
– Reorganisatie
– Ontslag op staande voet
– Disfunctioneren
– Re-integratie
– Non-actief stelling of schorsing
– Overgang van onderneming
– Eenzijdige wijziging van de arbeidsvoorwaarden
– Geschillen over het opnemen van vakantiedagen
– Hoogte van de transitievergoeding
– Niet nakomen van de voorwaarden uit de toepasselijke CAO
– Niet in acht nemen van de aanzegtermijn
– Proeftijd
– Concurrentie-/relatiebeding

Maar er kan nog meer gaande zijn. Schroomt u zeker niet om contact met mij op te nemen. Bij spoedzaken kunt u mij altijd bellen. Ik ben u graag van dienst. 

Juristenkantoor Munerva biedt een abonnement voor werknemers aan waarmee u altijd uw eigen jurist heeft die voor u klaarstaat.

Teruggebeld worden?

Teruggebeld worden?

JURISTENKANTOOR MUNERVA

Kantooradres:
IJsselburcht 3
6825 BS Arnhem

Postadres:
Postbus 5486
6802 EL Arnhem