Tarieven

Het eerste gesprek is geheel kosteloos. Tijdens dit gesprek zal uw zaak worden besproken en een inschatting worden gemaakt van de haalbaarheid van uw kwestie. Daarbij zullen de feiten en omstandigheden zorgvuldig in kaart worden gebracht. Indien uw zaak haalbaar wordt geacht, zullen de kosten tijdens dit gesprek eveneens aan de orde komen. U heeft de mogelijkheid om per uur te betalen, een abonnement af te sluiten of een vaste prijs af te spreken voor de te verlenen diensten. We kunnen samen bepalen wat het beste bij uw financiële situatie past. In overleg is immers alles mogelijk. Op deze wijze wenst Juristenkantoor Munerva het recht voor eenieder toegankelijk te maken en speelt zodoende in op klantbehoeften. Zo niet iedere zaak hetzelfde is, geldt dit ook voor het financiële plaatje.

Juridisch abonnement

Juristenkantoor Munerva biedt twee soorten juridische abonnementen aan, een juridisch abonnement “Particulier” voor werknemers en een juridisch abonnement “Zakelijk” voor werkgevers. Voor een juridisch abonnement “Particulier” betaalt u een bedrag van € 21,00 excl btw per maand en voor een juridisch abonnement “Zakelijk” betaalt u een bedrag van € 600,00 excl. btw per jaar. In de abonnementsvoorwaarden kunt u lezen wat het juridisch abonnement “Particulier” en “Zakelijk” u te bieden heeft.

Vrije keuze rechtshulpverlener

Wellicht heeft u een rechtsbijstandverzekering en wenst u uw zaak door Juristenkantoor Munerva te laten behandelen. Dat zou tot de mogelijkheden kunnen behoren. Het Europese Hof van Justitie heeft op 7 november 2013 namelijk geoordeeld dat de verzekeraar de vrije keuze van een advocaat of gekwalificeerde rechtshulpverlener niet kan beperken. Op 7 april 2016 heeft het Europese Hof van Justitie vervolgens geoordeeld dat de keuzevrijheid ook geldt voor administratieve procedures. Daaronder vallen ook de ontslagprocedures bij het UWV.

Indien u uw zaak door Juristenkantoor Munerva wenst te laten behandelen, doorloopt u dan eerst de volgende stappen.

Meld uw zaak aan bij uw rechtsbijstandsverzekeraar en leg uw geschil aan haar voor. Uw verzekeraar zal u informeren of uw zaak onder de dekking van uw polis valt.
Indien dit het geval is en er sprake is van een gerechtelijke of administratieve procedure, laat uw verzekeraar dan weten dat u uw zaak aan Juristenkantoor Munerva wenst uit te besteden.

Bij acceptatie zullen in beginsel alle kosten (tot het kostenmaximum) door uw verzekeraar worden vergoed. Indien deze situatie op u van toepassing is, leg ik u tijdens ons eerste gesprek graag op dit punt de verdere gang van zaken uit.

Verschotten

Naast het uurtarief, het abonnement of de vaste prijsafspraak die u met Juristenkantoor Munerva hebt gemaakt, kunnen ook andere kosten in rekening worden gebracht indien deze aan de orde zijn zoals: het griffierecht, deurwaarderskosten, de kosten voor het opvragen van uittreksels, porti en buitensporige kantoorkosten. Onder kantoorkosten wordt verstaan de niet te specificeren kosten zoals telefoon, telefax, fotokopieën, etc.

Deze kantoorkosten worden forfaitair vastgesteld op 8% van het honorarium. Ook dient u bij het procederen rekening te houden met de proceskosten (zijnde die van u, maar eventueel ook die van de wederpartij) waarin u kunt worden veroordeeld door de kantonrechter. Het uitgangspunt bij Juristenkantoor Munerva is echter het conflict op te lossen zonder dat daarvoor geprocedeerd wordt. 

Als werknemer heeft u al een juridisch abonnement voor
€ 21,00 excl. btw per maand.


BEKIJK DE VOORDELEN

Als werkgever heeft u al een juridisch abonnement voor
€ 600,00 excl btw ,- per jaar.


BEKIJK DE VOORDELEN

Teruggebeld worden?

Teruggebeld worden?

JURISTENKANTOOR MUNERVA

Kantooradres:
IJsselburcht 3
6825 BS Arnhem 

Postadres:
Postbus 5486
6802 EL Arnhem


Facebook


Linkedin


Whatsapp